การเลือก พลอย หรือ อัญมณี (Colored Stone)

Date: 27/06/2014

พลอยหรือ อัญมณี (ColoredStone) คือแร่ธาตุ(Minerals) บนโลกที่นำมาเจียระไน ตกแต่งหรือแกะสลัก เพื่อใช้เป็นเครื่องประดับมีความงาม ทนทาน และหายากซึ่งแบ่งแยกตามแหล่งกำเนิดได้2 ประเภทคือ

Image title

    1. แร่ธาตุที่เกิดจากสิ่งมีชีวิต หรือสารอินทรีย์ (Organic)

เช่นไข่มุก(Peal) , เปลือกหอยทาก(Shell) ,อำพัน(Amber) , ปะการัง(Coral), กระดองเต่า(Tortoise Shell ) และงาช้าง (ivory)

    2. แร่ธาตุที่เกิดจากสิ่งที่ไม่มีชีวิต หรือสารอนินทรีย์ (Inorganic)

เช่นทับทิม (Ruby), ไพลิน(Blue Sapphire), บุศราคัม(Yellow Sapphire), มรกต(Emerald),

จ้าวสามสี(Alexandrite) ในปัจจุบันอัญมณีหรือพลอยที่มีมูลค่าและเป็นที่นิยมมากที่สุดมีอยู่3 ชนิดหรือที่ชาวตะวันตกเรียกว่าBig 3 ได้แก่ทับทิม (Ruby), ไพลิน(Blue Sapphire), และมรกต (Emerald)


โดยตัวแปรที่จะส่งผลกับมูลค่าของอัญมณีนั้นประกอบด้วย 

    1. ความสวยงาม (Beautiful) ซึ่งประกอบด้วย

  • สี (Color) คือความสวยงามของพลอยนั้นๆ ซึ่งมีผลกระทบต่อมูลค่าพลอยมากที่สุด เนื่องจากพลอยยิ่งสีสด ยิ่งสวย ยิ่งแพงมาก ยิ่งหายากมาก บางชนิดถ้าสีสวยมากๆอาจแพงกว่าเพชรก็เป็นได้ ตัวอย่างเช่น ทับทิม (Ruby)

  • การเจียระไน (Cut) คือการเจียระไนพลอยให้สมมาตรและสวยงาม

  • ความสะอาด (Clarity) คือความใส่สะอวดไร้ตำหนิของพลอย

    2. ความหายาก (Rare) เนื่องจากพลอยบางประเภทนั้นมีน้อยมาก และอยู่ประเทศไทยไม่สามารถเข้าถึงได้ ตัวอย่างเช่นทับทิมพม่า ทำให้ทับทิมพม่ามีราคาสูงมาก หรือแม้กระทั่งพลอยบางชนิดที่มีน้อยมากจริงๆ จะจัดอยู่ในประเภทพลอยสะสม หรือ Collector gem

    3. ความทนทาน (Durable)

ความทนทานต่อสภาวะแวดล้อมต่างๆซึ่งประกอบด้วยความแข็งแรง(Hardness) หมายถึงความทนทานของลอยขีดข่วนความเหนี่ยว (Toughness)หมายถึงการทนทานต่อการแตกความคงสภาพ (Stability)หมายถึงการทนทานต่อการกัดกร่อนของแสงอุณหภูมิ และสารเคมี

ตามท้องตลาดได้แบ่งพลอยตามความแข็งแรงออกเป็น2 ประเภทคือ

Precious Stones (พลอยเนื้อแข็งหรือแร่รัตนชาติ)คือพลอยที่มีความแข็งตั้งแต่9 ขึ้นไปเพราะพลอยเนื้อแข็งจะมีราคาสูงเพราะทนต่อแรงขีดข่วน ได้แก่ ทับทิม (Ruby),ไพลิน(Blue Sapphire), บุศราคัม(Yellow Sapphire), ไพลิน(Blue Sapphire),

Semi-Precious Stone (พลอยเนื้ออ่อนหรือ แร่กึ่งรัตนชาติ)คือพลอยที่มีความแข็งแรงน้อยกว่า9 ตัวอย่างเช่นหยก (Jude), ไพฑูรย์(Cat eye chrysoberyl ), จ้าวสามสี(Alexandrite), อความารีน(Aquamarine), การ์เนต(Garnet), ทัวมาลีน(Tourmaline), โทแพส(Topaz), เขี้ยวหนุมารหรือ แอร์เมทิสต์ (Amethyst)


พลอยที่มนุษย์สร้างขึ้น(Synthetic) และพลอยที่มนุษย์เลียนแบบ(Imitation)

1.พลอยที่มนุษย์สร้างขึ้น(synthetic)

คือพลอยที่มนุษย์สร้างขึ้นซึ่งมีโครงสร้างทางเคมีและโครงสร้างทางอะตอมเหมือนพลอยที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติทุกอย่างต่างกันแค่ Syntheticเกิดจากมนุษย์สร้างขึ้นเท่านั้นไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและพลอย แค่ Syntheticนั้นมีราคาถูกกว่าพลอธรรมชาติเป็นอย่างมากเพราะกระบวนการผลิตนั้นง่ายมากตัวอย่างเช่น ทับทิม (Ruby)ที่มีสีสดๆราคาเกือบแสนแต่ แค่ Synthetic Rubyนั้นจะสีสวยมากและมีรคาถูกมากอาจจะเม็ดละ 20-30 บาทก้อมี

2.พลอยที่มนุษย์เลียนแบบ(Imitation)

คือพลอยชนิดอื่นที่เลียนแบบพลอยมีค่าซึ่งโครงสร้างผนึกและโครงสร้างอะตอมก็ต่างกันแต่แค่มีหน้าตาเหมือนกันเช่น แก้วที่มีสีแดงใช้เลียนแบบทับทิม