De'love Diamond เข้าร่วมประกวด Jewelry ของสถาบันอัญมณี GIT ณ สยามพากอนครับ

Date: 20/12/2012

De'love Diamond เข้าร่วมประกวด Jewelry ของสถาบันอัญมณี GIT ณ สยามพากอนครับ
บรรญากาศในงานพบกับดารานางแบบมากมายครับผม

The Golden Bridge of Three Building

แรงบัลดาลใจ : จากการผสมผสานกันระหว่างความทันสมัยในโครงสร้างของทั้งสามที่ได้แก่ ตึกGarden City, โรงเพาะชำต้นไม้Green Shoots และ ที่พักอาศัยPinnacle ในสิงคโปร์