ผู้ได้รับรางวัลแหวนเพชรแท้น้ำงามของเรา De'Love Diamond จากกิจกรรม COOL Outing 9 เกาะตาชัย ของ cool fahrenheit 93.0 FM ครับ เดือน กุมภาพันธ์

Date: 28/02/2014

ภาพผู้ได้รับรางวัลแหวนเพชรแท้น้ำงามของเรา De'Love Diamond จากกิจกรรม COOL Outing 9 เกาะตาชัย ของ cool fahrenheit 93.0 FM ครับ เดือน กุมภาพันธ์