ผู้ได้รับรางวัลแหวนเพชรแท้น้ำงามของเรา De'Love Diamond จากกิจกรรม COOL Outing 9 เกาะลันตา ของ cool fahrenheit 93.0 FM ครับ เดือน พฤษภาคม

Date: 04/08/2014

ผู้ได้รับรางวัลแหวนเพชรแท้น้ำงามของเรา De'Love Diamond จากกิจกรรม COOL Outing 9 เกาะลันตา ของ cool fahrenheit 93.0 FM ครับ เดือน พฤษภาคม