ผู้ได้รับรางวัลแหวนเพชรแท้น้ำงามของเรา De'Love Diamond จากกิจกรรม COOL Outing 9 เกาะยาวน้อย ของ cool fahrenheit 93.0 FM ครับ เดือน สิงหาคม

Date: 03/09/2014

ผู้ได้รับรางวัลแหวนเพชรแท้น้ำงามของเรา De'Love Diamond จากกิจกรรม COOL Outing 9 เกาะยาวน้อย ของ cool fahrenheit 93.0 FM ครับ เดือน สิงหาคม มูลค่า 12,000 บาท ครับ