News & Event

De'love Diamond เข้าร่วมประกวด Jewelry ของสถาบันอัญมณี GIT ณ สยามพากอนครับ

20/12/2012

​De'love Diamond เข้าร่วมประกวด Jewelry ของสถาบันอัญมณี GIT ณ สยามพากอนครับบรรญากาศในงานพบกับดารานางแบบมากมายครับผมThe Golden Bridge of Three Building แรงบัลดาลใจ : จากการผสมผสานกันระหว่างความทันสมัยในโครงสร้างของทั้งสามที่ได้แก่ ตึกGarden City, โรงเพาะชำต้นไม้Green Shoots และ ที่พักอาศัยPinnacle ในสิงคโปร์